Facebook: tuninglyze | Česká verze: Tuninglyze.cz

Obchodné podmienky AVEX SPORT s.r.o.

Objednávka tovaru

E-shop www.tuninglyze.sk vám ponúka vybraný sortiment značiek SWIX, TOKO, VOLA, HOLMENKOL, Wintersteiger a Skive za bezkonkurenčné ceny. Sortiment neustále upravujeme a dopĺňame. Zoznam tovaru na týchto stránkach je katalógom bežne dodávaného tovaru. Pri každej položke je vyznačené, či je tovar skladom.

K objednaniu zákazník vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Ceny tovaru si môže zákazník overiť u jednotlivých položiek tovaru. Ceny sú vždy uvedené vrátane DPH.

Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za tovar vrátane poštovného, a zákazník bude vyzvaný k odsúhlaseniu a odoslanie objednávky.

Zrušenie objednávky

Zákazník aj dodávateľ môžu bez udania dôvodu zrušiť objednávku zákazníka až do potvrdenia objednávky dodávateľom. Pokiaľ zruší objednávku dodávateľ, spravidla uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť.

Zrušenie objednávky po okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy je možné len po predchádzajúcej dohode dodávateľa a zákazníka, a za podmienok, ktoré si vzájomne dohodnú.

Dodacia lehota

Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa dodaný v čo najkratšej dobe prepravnou službou PPL / DHL, zvyčajne od 1 do 5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú zákazník stanovil v objednávke.

Ceny za dopravu po Slovensku zásielkovou službou PPL/DHL

Ku každej objednávke účtujeme jednorazové prepravné a balné 9 EUR. Táto cena je platná len na území Slovenska. Pri doprave do iného štátu je cena za dopravu dohodnutá individuálne. Službu zabezpečuje firma PPL / DHL.

Spôsob uhradenia ceny za tovar

Zákazník má tri možnosti uhradenia kúpnej ceny za tovar:

 1. Tovar je možné v plnej výške uhradiť v hotovosti osobne v prevádzke dodávateľa.
 2. V hotovosti-dobierkou v mieste odovzdania tovaru prostredníctvom zásielkovej služby PPL / DHL.
 3. Platobnou kartou v mieste odovzdania tovaru prostredníctvom zásielkovej služby PPL / DHL.

Zásielka s tovarom obsahuje vždy daňový doklad a slovenský návod na použitie výrobku. Inštalácia tovaru ani montáž nie sú súčasťou kúpnej zmluvy.

Prevzatie tovaru

Zákazník je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je zákazník za prítomnosti dopravcu povinný skontrolovať stav tovaru, a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom. Podpísaním prepravného listu PPL/DHL zákazník súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že dorazilo mechanicky nepoškodené. Na neskoršie reklamácie spôsobené vinou dopravy nie je možné brať ohľad a budú zamietnuté.

Komunikácia medzi zákazníkom a dodávateľom

Ďalšia komunikácia medzi dodávateľom a zákazníkom je uskutočňovaná e-mailom (ski@avex.cz), ak sa strany nedohodnú inak.

Osobný odber tovaru

Ak zákazník objednáva tovar cez internet a odoberá ho osobne, dodávateľ iba potvrdzuje, že tovar je pre zákazníka v predajni.

 • Tovar je zákazníkovi v prevádzke dodávateľa rezervovaný po dobu 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky.
 • Zákazník má právo si tovar v prevádzke dodávateľa pred uzavretím kúpnej zmluvy prezrieť.
 • Zákazník pri osobnom odbere neplatí prepravné a balné!

V prípade osobného odberu tovaru v prevádzke dodávateľa sa kúpna zmluva považuje za uzavretú až zaplatením celej kúpnej ceny a prevzatím tovaru zákazníkom.

Záruka na tovar

Záruka na nami dodávaný tovar je štandardne podľa zákona 24 mesiacov..

Reklamačný poriadok

 1. Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim prezrieť bez zbytočného odkladu a o zistených chybách do 3 dní informovať predávajúceho.
 2. Oznámenie o zistených chybách musí kupujúci urobiť u predávajúceho písomne. K reklamácii je nutné vyplniť reklamačný protokol. (Protokol je k stiahnutiu na konci týchto obchodných podmienok) v lehote do 3 dní od prevzatia tovaru. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť zistené chyby, tj. musí uviesť o aké chyby sa jedná a ako sa prejavujú.
 3. Reklamovaný tovar musí byť riadne zabalený, a spolu s reklamačným protokolom a kópiou daňového dokladu zaslané na pôsobisko dodávateľa: AVEX SKI, Smetanova 2401, 760 01 Zlín , Česká Republika, tel +420 577 002 760.
 4. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.
 5. Predávajúci sa zaväzuje informovať zákazníka najneskôr do troch dní od obdržania reklamácie, o postupe a vybavení.
 6. Max. doba vybavenia reklamácie je 30 dní, vo väčšine prípadov však reklamácia vybavujeme obratom.

Money back - záruka vrátenia peňazí

Aby pre vás bolo nakupovanie na www.tuninglyze.cz naozaj bezrizikové, dodržujeme zásadu "Záruka vrátenia peňazí". Je nám jasné, že nemáte možnosť si tovar nami ponúkané vopred prezrieť. Môžete sa zmýliť a môžete tak dostať tovaru, ktorý skutočne úplne nevyužijete.

Ak zistíte bezprostredne po obdržaní tovaru, že vám z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, máte možnosť ju bez uvedenia dôvodu vrátiť a budú vám okamžite späť poslané peniaze (či už bankovým prevodom alebo zloženkou). Postupujte rovnako ako u reklamácie tovaru, len v protokole zaškrtnite položku vrátenia peňazí / MONEY BACK a vyplňte číslo účtu + SWIFT kód.

Podmienkou vrátenia peňazí je:

Tovar musí byť neporušený, v originálnom neporušenom obale, dobre zabalený, schopný ďalšieho predaja.

 • Zákazník musí odoslať zásielku späť do 7 dní od obdržania tovaru.
 • K zásielke priložte riadne vyplnený reklamačný protokol s Vašou adresou a kontaktom

Vo vrátenej zásielke musí byť vložený daňový doklad.

Sú vrátené len peniaze za tovar, nie poštovné a balné. Reklamácie zasielajte iba bežnou balíkovou poštou (odporúčame poistenú doporučenú zásielku), dobierkou nebude prijatá !!!

Tovar zasielajte výhradne na adresu: AVEX SKI, Smetanova 2401, 760 01 Zlín, Česká Republika, tel. +420 577 002 760

K stiahnutiu:

Reklamačný protokol PDF  Reklamační protokol

Reklamačný protokol Word Reklamační protokol

Ochrana osobnich údajů

Vážení zákazníci,

rádi bychom Vás informovali o změně legislativy dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR).

Správcem osobních údajů je společnost AVEX SPORT s.r.o. , se sídlem Smetanova 2401, Zlín, 760 01, IČO 26974274, registrovaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 49209.

Jaké osobní údaje AVEX SPORT s.r.o. shromažďuje a zpracovává?

AVEX SPORT s.r.o. shromažďuje a zpracovává tyto běžné osobní údaje: základní identifikační údaje a kontaktní údaje našich zákazníků, tj. jméno, příjmení, titul, adresa, IČO, DIČ, telefon, e-mail. AVEX SPORT s.r.o. nezpracovává osobní údaje dětí mladších 13 let.

K jakým účelům AVEX SPORT s.r.o. osobní údaje využívá a zpracovává?

AVEX SPORT s.r.o. zpracovává osobní údaje bez souhlasu klientů za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy a z titulu oprávněného zájmu správce dat (přímý marketing vlastních produktů, zasílání obchodních sdělení). Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.

Jak dlouho AVEX SPORT s.r.o. údaje zpracovává?

AVEX SPORT s.r.o. zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu s AVEX SPORT s.r.o. nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů.

Musíme osobní údaje AVEX SPORT s.r.o. poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy s AVEX SPORT s.r.o. dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření smlouvy na dodávku zboží nebo poskytnutí služby a bez některých údajů AVEX SPORT s.r.o. nedokáže požadovanou dodávku zboží nebo poskytnutí služby poskytnout.

Údaje nutné pro výše uvedené jsou: jméno a příjmení jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a popřípadě dodací adresa pro zboží, telefon, e-mailová adresa.

Z jakých zdrojů AVEX SPORT s.r.o. osobní údaje získává?

Zpracováváme údaje, jež jste nám poskytli v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy na dodávku zboží či služeb.

Jakým způsobem AVEX SPORT s.r.o. zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a AVEX SPORT s.r.o. disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinnosti, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

Komu AVEX SPORT s.r.o. osobní údaje poskytuje nebo předává?

AVEX SPORT s.r.o. předává osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv AVEX SPORT s.r.o.

AVEX SPORT s.r.o. může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje sám AVEX SPORT s.r.o. Údaje tak mohou být předány dodavatelům zajišťujícím pro AVEX SPORT s.r.o. služby spočívající v rozesílání pošty a doručování zboží.

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnostvybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby. Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle společnosti, písemně na adresu sídla společnosti nebo mailem na adresu ski@avex.cz.

Jaké jsou vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?

V případě, kdy AVEX SPORT s.r.o. zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovat. Námitce pro zpracování údajů pro marketingové účely vyhovíme vždy. Námitku můžete snadno uplatnit osobně v sídle společnosti, písemně na adresu sídla společnosti nebo mailem na adresu ski@avex.cz.

Jak AVEX SPORT s.r.o. informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

Klient je informován o pravidlech zpracování osobních údajů pokaždé, když AVEX SPORT s.r.o. poskytuje některé osobní údaje.
Toto poučení a další detailní informace jsou veřejně přístupné na internetových stránkách AVEX SPORT s.r.o. www.avexski.cz/kontakt/obchodni-podminky

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?

Pokud se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Tato pravidla platí od 25. 5. 2018.

Elektronická evidence tržeb EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Na další úspěšnou spolupráci se těší
AVEX SPORT s.r.o.

0